ทีเอ็มบี เรดดี้แคช
TMB READY CASH

รับเครดิตเงินคืน 50%

ของดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

ทีเอ็มบี เรดดี้แคช
TMB READY CASH

รับเครดิตเงินคืน 50%

ของดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 27%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

ทีเอ็มบี เรดดี้แคช ให้คุณพร้อมกับทุกสถานการณ์ เป็นเหมือนกระเป๋าตังส์อีกใบของคุณ พกไว้ยามฉุกเฉินเมื่อต้องการเงิน ก็กดได้ทันที
วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
ชำระคืนเพียง 5% ของยอดหนี้ แต่ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อรอบบัญชี
ดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริง

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
5% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า

เงื่อนไขการสมัคร

 • อายุ 20 – 59 ปี

 • มีสัญชาติไทย

 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

 • อายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่มสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

 • กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด : สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)