บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD
KKP CASH CARD

✓ ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ✓ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ✓ ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ✓ รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay ✓ สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

บัตรกดเงินสด KKP CASH CARD
KKP CASH CARD

✓ ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด ✓ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ✓ ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ✓ รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย UnionPay ✓ สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

รายได้ต่อเดือน

10,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

25%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
ขึ้นอยู่กับรายได้
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
25%
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
นับจากวันที่เบิกใช้วงเงินสินเชื่อ จนถึงวันสรุปยอดบัญชีตามรอบบัญชี
ค่าติดตามทวงถามหนี้
50-100 บาท
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ

โปรโมชั่น

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้มีรายได้ประจำ

  1)สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
  2)มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  3)รายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  4)รายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
  5)มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  2)สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
  3)สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน