ภาพรวม
เราจัดทำภาพรวมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไว้ ณ ที่นี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางลิงค์ “รายละเอียด”สำหรับแต่ละข้อด้านล่าง เพื่อให้คุณเข้าใจการดำเนินการของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณโดยละเอียด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราคือใคร?
เราคือ บริษัท เบรค ฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย เรากระทำการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลใดๆที่เราเก็บรวบรวมผ่านบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”)
เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดของคุณบ้าง?
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้กับเราผ่านทางบริการของเรารวมถึงเว็บไซต์
 • ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากการที่คุณใช้บริการของเรารวมถึงเว็บไซต์
 • ข้อมูลซึ่งได้รับมาจากบุคคลภายนอก
เพราะเหตุใดเราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล?
เราเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อ:

 • บำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา เช่น ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ และ ระบบแจ้งปัญหา พัฒนารูปแบบการใช้งานของบริการของเราและเว็บไซต์
 • ให้บริการที่เหมาะสมกับตัวคุณ เช่น แสดงการแนะนำ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณตามข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เช่น พัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ของบริการของเรา หรือ บริการใหม่ที่ตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์หรือจากการสอบถามคุณ
 • แสดงโฆษณา เช่น แสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของผู้ที่ลงโฆษณากับเราที่คุณอาจจะสนใจ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เช่น ตรวจวัดและวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ และ ปรับปรุงบริการของเราตามข้อมูลดังกล่าว
 • ติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา หรือ เว็บไซต์ และ เพื่อตอบคำถามของคุณ
 • ป้องกันตัวเรา ผู้ใช้งานของเรา และ สาธารณะ เช่น ตรวจจับ ป้องกัน และ ตอบโต้ การฉ้อฉล การคุกคาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และ ปัญหาทางเทคนิคที่อาจเป็นอันตรายต่อเรา คุณ หรือ ผู้ใช้รายอื่นๆ หรือ สาธารณะ สืบสวนหรือจัดการกับข้อเรียกร้อง หรือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา และ เว็บไซต์
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา
 • จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุที่อาจเป็นที่สนใจของสาธารณะ หรือ เพื่อการวิจัย หรือ เพื่อการทำสถิติ

ข้อมูลบางส่วนนั้นจำเป็นที่จะต้องให้กับเราเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ การเข้าทำสัญญากับคุณ หรือ การกระทำตามหน้าที่ตามสัญญากับเรา ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับเรา คุณอาจไม่สามารถใช้งานบริการของเรา หรือ เว็บไซต์ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

เราแบ่งปันข้อมูลกับใครบ้าง?
เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ:

 • บริษัทในเครือของเรา
 • พาร์ทเนอร์ของเรา
 • บุคคลภายนอกที่ให้บริการเราเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค หรือ การบริหารจัดการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก เช่น ผู้ให้บริการคลังเก็บข้อมูล หรือ บริการแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก
เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด?
เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือ จนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา
สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?
คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมและรักษาไว้:

 • ร้องขอการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ร้องขอให้เราส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านวิธีการอัตโนมัติ
 • คัดการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 • ร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ร้องขอให้เราแก้ไข หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน
 • ถอนการให้ความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา
 • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
ติดต่อเรา
คุณอาจติดต่อเราได้ผ่านทางผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 1. บทนำ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายวิธีการเก็บ ใช้ เปิดเผย แบ่งปัน เก็บไว้ และ โอน (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรารวมถึงเว็บไซต์ของเรา https://financial-field-thailand.com/ (“เว็บไซต์”) โดยเราจะทำหน้าที่เป็น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลใดๆที่ได้เก็บผ่านบริการของเรา

  1. เราคือใคร?

   เราคือ บริษัท เบรค ฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

   เรามีบริษัทในเครือ (“บริษัทในเครือของเรา”) ดังต่อไปนี้:

   – Break Field Co.,Ltd. a corporation having its registered office at Ichibanchokowa 4Fl., 7-1 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

   – Break Field (Vietnam) Co.,Ltd., a corporation having its registered office at PhuongTower 4Fl., 31C Ly Tu Trong, Dist.1, HCM City, Vietnam

   ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราได้เป็นพันธมิตรกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหลายราย (“พาร์ทเนอร์”) ตัวอย่างเช่น:

   – บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12,15,22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

   – บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน) บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

   – บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ห้องเลขที่ 2205 ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

   ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้หรือสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิต โปรดทราบว่าเราจะยึดตามนิยามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับในการตัดสินว่าข้อมูลใดเป็น หรือ ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดเวลา

  3. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

   นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเรา รวมถึงเว็บไซต์เท่านั้น ในส่วนของข้อมูลใดๆซึ่งคุณได้ให้กับเราหรือถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอกอื่นใดนอกจากเรา กรุณาอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ทำขึ้นต่างหากโดยบุคคลภายนอกนั้น

  4. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

   เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ถ้าเราทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างมากหรือปรับปรุงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านเว็บไซต์ หรือ วิธีการอื่นใดตามที่เรากำหนด การแก้ไขใดๆจะมีผลเมื่อเราประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นบนเว็บไซต์

 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดของคุณบ้าง?

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

  1. ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะให้กับเราโดยตรงผ่านบริการของเรา

   • ข้อมูลติดต่อ: เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลที่ระบุตัวตน (เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบอนุญาตขับขี่) วันเกิด เพศ และ รูปถ่าย
   • ข้อมูลทางการเงิน: เช่น ข้อมูลรายได้ ข้อมูลรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรกดเงินสด และ ข้อมูลบัตรเครดิต
   • ข้อมูลที่คุณติดต่อกับเรา: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเรา รวมถึง คำถาม คำติชมของคุณและการติดต่ออื่นๆถึงเรา
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ: คุณอาจเลือกให้ข้อมูลของคุณที่มีลักษณะละเอียดอ่อนแก่เรา เช่น ข้อมูลทางเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์ ลัทธิ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา มุมมองทางปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี เราจะไม่เก็บรวบรวมและไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
  2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเมื่อคุณเว็บไซต์

   • ข้อมูลการใช้งาน: เช่น วันและเวลาเข้าใช้งาน รูปแบบแอพพลิเคชั่น หรือหน้าที่เข้าชม แอพพลิเคชั่นและกิจกรรมของระบบอื่นๆ ประเภทของเบราว์เซอร์ ในบางกรณี เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านคุกกี้(cookie) บีค่อน (beacon) แท็ก (tag) และเทคโนโลยีในทำนองเดียวกัน ซึ่งสร้างและรักษาตัวบ่งชี้ที่เป็นเอกลักษณ์เจาะจง
   • ข้อมูลอุปกรณ์: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการของเรา รวมถึง รุ่นฮาร์ดแวร์ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชั่น รุ่น ซอฟต์แวร์ ชื่อไฟล์และเวอร์ชั่น ภาษาที่เลือกใช้ ตัวบ่งชี้อุปกรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้โฆษณา หมายเลขซีเรียล ข้อมูลการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์และข้อมูลเครือข่ายมือถือ
   • ข้อมูลติดต่อสื่อสาร: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอกผ่านบริการหรือเว็บไซต์ของเรา เช่น ตัวอักษร, โปรไฟล์, ข้อความ, ภาพถ่าย, ภาพพิมพ์, ภาพ, ไอคอน, เสียง, วิดีโอและเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ
   • ข้อมูลติดต่อสื่อสาร: เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอกผ่านบริการหรือเว็บไซต์ของเรา เช่น ตัวอักษร, โปรไฟล์, ข้อความ, ภาพถ่าย, ภาพพิมพ์, ภาพ, ไอคอน, เสียง, วิดีโอและเนื้อหาข้อมูลอื่น ๆ
   • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานบริการของเราและเว็บไซต์ รวมถึงประเภทของบริการที่คุณร้องขอหรือให้ รายละเอียดคำสั่งของคุณ ข้อมูลการส่ง วันและเวลาที่ให้บริการ จำนวนเงินที่เรียกเก็บและวิธีการชำระเงิน
  3. ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอก

   • เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ให้บริการภายนอกโดยได้รับความยินยอมจากคุณ เช่น เราอาจจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอกจากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการตลาด
   • ในกรณีที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการภายนอกแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมนั้นและรายละเอียดของผู้บริการภายนอก เราจะแจ้งคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่เก็บรวบรวม
 3. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

  1. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่าที่เกี่ยวข้อง

   • เพื่อให้บริการของเรา
    เราประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการของเรากับคุณ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมชื่อของคุณ อีเมล ข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลอื่นๆเพื่อพิจารณาและส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เหมาะกับคุณ
   • ปรับบำรุงรักษา และพัฒนาบริการของเรา และ เว็บไซต์
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบำรุงรักษาและพัฒนาบริการของเรา และ เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่คุณแจ้งมาผ่านระบบติดตามระบบล้มเหลว และ ระบบแจ้งปัญหา หรือ เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานของบริการของเราและเว็บไซต์เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้ผู้ใช้มากขึ้น
   • เพื่อให้บริการที่ปรับให้เข้ากับตัวคุณ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่ปรับแต่งให้เข้ากับตัวคุณ ตัวอย่างเช่น เราให้บริการการแนะนำเนื้อหาจากข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์
   • เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้บริการของเราและเว็บไซต์ การสอบถามจากคุณ หรือ ผลการตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
   • เพื่อการโฆษณา
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อแสดงโฆษณา เราอาจจะแสดงโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับตัวคุณจากความสนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น เราเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆของคุณ และ ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการแสดงโฆษณาที่คุณอาจจะสนใจ คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลใดที่เราสามารถใช้เพื่อแสดงโฆษณาให้คุณได้ผ่านระบบตั้งค่า
    – เราจะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับตัวคุณจากข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ
    – เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนคุณได้ให้กับผู้ลงโฆษณา เช่น ชื่อของคุณ หรือ อีเมล เว้นแต่คุณขอให้เราดำเนินการดังกล่าว
   • เพื่อวัดผล และ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์และวัดผลว่าบริการของเราและเว็บไซต์นั้นถูกใช้งานอย่างไร ตัวอย่างเช่น เราวัดผลและวิเคราะห์การเข้าถึงและการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งบริการของเราและเว็บไซต์ เรายังใช้ข้อมูลโฆษณาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณากับเราสามารถเข้าใจประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขาได้
   • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณ ตัวอย่างเช่น เราตอบข้อสอบถามของคุณ หรือ อาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเราหรือเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลการติดต่อสื่อสารที่คุณให้กับเรา เช่น อีเมล และ ถ้าคุณติดต่อเรา เราจะเก็บบันทึกของคำขอของคุณเพื่อช่วยในการจัดการกับปัญหาที่คุณเจอ
   • เพื่อป้องกันตัวเรา ผู้ใช้งานของเรา และ สาธารณะ
    เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกันตัวเรา คุณ หรือ ผู้ใช้อื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตรวจจับ ป้องกัน และ ตอบโต้ การฉ้อฉล การคุกคาม ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสืบสวนหรือจัดการกับข้อเรียกร้อง หรือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราหรือเว็บไซต์
   • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
    เราอาจประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง
  2. ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา หรือ ในการเข้าทำสัญญานั้น (เช่น ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องระบุโดยคุณในหน้าสมัครสมาชิก หรือ ในหน้าคำสั่งการทำธุรกรรมผ่านบริการของเรา) คำขอใช้บริการของคุณอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของเราหรือเว็บไซต์บางส่วน
 4. การเปิดเผย แบ่งปัน หรือ การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับในจำพวกดังต่อไปนี้:

   • บริษัทในเครือของเรา
   • พาร์ทเนอร์ของเรา
   • บุคคลภายนอกที่ให้บริการเราเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานแทนเรา เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค หรือ การบริหารจัดการลูกค้า
   • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอก เช่น ผู้ให้บริการคลังเก็บข้อมูล หรือ บริการแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
   • ผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก
  2. นอกเหนือจากผู้รับที่ระบุไปด้านบนนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานอันชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง
  3. เราทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบริษัทในเครือของเรา พาร์ทเนอร์ของเรา หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่อยู่นอกประเทศไทย เมื่อเราทำการโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทยนั้น เรารับรองว่าจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอตามกฎหมาย ที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่าบางประเทศที่เราจะโอนข้อมูลของคุณไปนั้นอาจไม่มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอในระดับเดียวกันกับที่มีตามกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย
 5. ฐานทางกฎหมายที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เราอาศัยหลักทางกฎหมายดังต่อไปนี้ (ข้อเดียวหรือหลายข้อ) นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากความยินยอมของคุณเท่าที่สามารถใช้ได้

  • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา/การเข้าทำสัญญา
   ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนั้นจำเป็นที่จะต้องถูกประมวลผลในฐานของความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเราและคุณ หรือ เพื่อดำเนินการตามขำคอของคุณก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นที่จะต้องขอให้คุณให้ข้อมูลอีเมลของคุณอีเมล์ เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาบริการที่เราทำกับคุณ
  • การกระทำเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของเรา หรือ ผู้อื่น
   ฐานทางกฎหมายที่สองที่เราใช้คือความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้รวมถึงการให้บริการของเรา และ เว็บไซต์ และ การดำเนินธุรกิจของเรา การบำรุงรักษา และ การพัฒนาบริการของเรา การรักษาความปลอดภัยในบริการของเรา เช่น การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การเรียกเก็บเงินอันเกี่ยวข้องกับบริการที่มีการคิดค่าบริการ การแสดงโฆษณาบริการของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา หรือ โฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก การให้บริการโฆษณาของเรากับลูกค้าของเราตามหน้าที่ของเราในสัญญาระหว่างเรากับลูกค้า ตัวอย่างเพิ่มเติมได้ถูกแสดงไว้ในข้อ 3 ด้านบน เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อประโยชน์โดยชอบนั้นไม่ได้สำคัญไปกว่าผลประโยชน์ หรือ สิทธิขั้นพื้นฐาน และ เสรีภาพ ของคุณ
  • การวิจัย หรือ สถิติ / จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ
   ฐานทางกฎหมายที่สามที่เราใช้คือ ความจำเป็นสำหรับการทำวิจัย หรือ สถิติ หรือ การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือ จดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างเช่น เราอาจสร้างสถิติที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของเราเองหรือของบุคคลภายนอก เราจะใช้ฐานทางกฎหมายนี้เมื่อมีมาตรการในการป้องกันสิทธิ และ เสรีภาพของคุณตามที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับแล้วเท่านั้น
  • การปฏิบัติตามกฎหมาย
   ฐานทางกฎหมายที่สี่ที่เราใช้คือ ความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจจะจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • การป้องกันภยันตราย / การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
   ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เราอาจมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกัน หรือ ระงับอันตรายที่เกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพ ของคุณหรือของบุคคลอื่น หรือ เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 6. เราทำอย่างไรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

  เราประสงค์ที่จะรับผิดชอบในการใช้มาตรการรักษาปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยน การเปิดเผย มาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นว่านั้นรวมไปถึงการใช้ซอฟท์แวร์รักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ การจำกัดการเข้าถึง และ การมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ได้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว ไม่มีเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แอพลิเคชั่นออนไลน์หรือการส่งข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อไร้สายใดจะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

 7. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าใด?

  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้จนกว่าข้อมูลนั้นจะไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ จนกว่าคุณจะร้องขอให้เราลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณไว้เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับเรา

  ระยะเวลาเก็บโดยเฉพาะเจาะจงนั้นจะถูกกำหนดโดยข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และ ความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมายหรือในทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ใช้บริการในบริการของเรา โดยปกติแล้วเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน [1] เดือน จากวันที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราครั้งล่าสุด อย่างไรก็ตาม เราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการตั้งข้อเรียกร้อง การปฏิบัติตามระเบียบ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกำหมาย การโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

 8. คุณมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง?

  คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม และ เก็บไว้:

  • ร้องขอการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ร้องขอให้เราส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นผ่านวิธีการอัตโนมัติ
  • คัดการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ร้องขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
  • ร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ร้องขอให้เราแก้ไข หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน
  • ถอนการให้ความยินยอมของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา เว้นแต่มีข้อห้ามตามกฎหมาย หรือ สัญญาซึ่งให้ประโยชน์กับคุณ (ทั้งนี้ การถอนการให้ความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ได้ทำขึ้นก่อนการถอนดังกล่าว)
  • ร้องเรียนไปที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ถ้าคุณไม่พอใจในกระบวนการของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง
 9. ข้อมูลการติดต่อ

  หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

  บริษัท เบรค ฟิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
  952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
  phakphoom@breakfield.co.th

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  Sale Representative
  952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 13 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  phakphoom@breakfield.co.th
  02-235-6323

  สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
  แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565