บัตรกดเงินสด เอมันนี่
A money

บัดดี้เรื่องเงิน

บัตรกดเงินสด เอมันนี่
A money

บัดดี้เรื่องเงิน

รายได้ต่อเดือน

5,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

17-25%

ค่าธรรมเนียมรายปี

-

คิดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การใช้วงเงินแบบ “ลดต้นลดดอก”
ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดคงค้าง หรือ ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
มีน้อยจ่ายน้อย แบ่งเบาภาระ รักษาประวัติ มีมากจ่ายมาก ลดภาระ หนี้หมดไว
มีพร้อมเมื่อไร เลือกจ่ายปิดได้

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท *การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลฯเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
-
ค่าธรรมเนียมรายปี
-
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
17%-25% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
สูงสุดไม่เกิน 100 บาท/งวด
การผ่อนชำระ
ผ่อนชำระขั้นต่ำ
3% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 100 บาท

เงื่อนไขการสมัคร

  • มีสัญชาติไทย

  • อายุ 20-60 ปี*

  • รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

  • มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

  • หมายเหตุ : *20 ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน 60 ปี นับจากวันสมัคร