ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม
UOB PREFERRED PLATINUM

บัตรเดียว ที่มีแต่ได้กับได้

X3 คะแนน The 1

ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม
UOB PREFERRED PLATINUM

บัตรเดียว ที่มีแต่ได้กับได้

X3 คะแนน The 1

รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

16%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี*

15 บาท = 1 คะแนน ทุกๆยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์
รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่ คาเฟ่ อเมซอน, ทรู คอฟฟี่, ดีนแอนด์เดลูกา, แกร็บ, โอ บอง แปง และ คริสปี้ ครีม
อุ่นใจด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท
รับคะแนน The 1 เพิ่ม 3 คะแนน สำหรับยอดการใช้จ่ายทุก 25 บาท ที่ Central ทุกสาขา, Zen, Robinson, Central Food Hall, Tops market, Tops SUPERSTORE, Tops superkoom, Tops daily, Muji, Marks & Spencer และ FamilyMart

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติ
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
18% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
คะแนนสะสม
มี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
60% ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
18%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรเสริม
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
3,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท / ปี)
บัตรหลัก
ฟรี
อื่นๆ
สมัครบัตรเสริมได้
สูงสุด 4 ใบ

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 60 ปี

 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ต่อเดือน

 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 – 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)