ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม
UOB LADY’S PLATINUM

The men don't get it

เพราะเราเข้าใจผู้หญิงยิ่งกว่าใคร

ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม
UOB LADY’S PLATINUM

The men don't get it

เพราะเราเข้าใจผู้หญิงยิ่งกว่าใคร

รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

16%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี*

25 บาท = 1 คะแนน สำหรับใช้จ่ายในหมวดทั่วไป / 10 บาท = 1 คะแนน สำหรับใช้จ่ายในหมวดแฟชั่น ที่ร้านค้า ร้านค้าออนไลน์ หรือห้างสรรพสินค้าทั่วโลก
ช้อปสบายๆ กับ UOB LUXEPAY ให้คุณแบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวดแฟชั่นในการซื้อกระเป๋า หรือ รองเท้า ตั้งแต่ 10,000 - 200,000 บาท ทั้งในและต่างประเทศ/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 15 % ทุกวัน เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อที่ Club 21, ELEANDBOY, Central&Zen, The Mall group
รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อทานอาหารทุกร้าน ใข้คะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ไม่เกิน 3,000 บาท/ท่าน/เดือน (ลงทะเบียน SMS) วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลสสลิป ที่ปั๊มคาลเท็กซ์ เฉพาะสถานีคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการ
รับเครดิตเงินคืน 50% สำหรับยอดใช้จ่ายในการทำเล็บ และ/หรือ ทำผม ในหมวด Personal Care ทุกๆวันศุกร์ เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย
ใช้คะแนนสะสม 1 คะแนน แลกรับของกำนัลพิเศษ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป /ไตรมาส
อุ่นใจด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
18% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
คะแนนสะสม
มี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี (นับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการ)
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
60% ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
18%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรหลัก
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
3,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท / ปี)
บัตรเสริม
ฟรี

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)

 • เพศหญฺิง

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 60 ปี

 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ต่อเดือน

 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 – 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)