ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
UOB YOLO PLATINUM

ชีวิตแบบไหน ก็เต็มที่ได้ทุกวัน

Because You Only Live Once

ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
UOB YOLO PLATINUM

ชีวิตแบบไหน ก็เต็มที่ได้ทุกวัน

Because You Only Live Once

รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

16%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี*

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ที่รถไฟฟ้า MRT, 7-11, ร้านบูทส์, ร้านวัตสัน, ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ, เบอร์เกอร์ คิง, Shopee, Grab, ร้าน Baskin Robbins และ Ticket Melon และ 1% ในหมวดอื่นๆ
ซื้อ 1 ฟรี 1 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนต์ ที่โรงภาพยนต์ในเครือ เอส เอฟ
แบ่งชำระ 0 % นาน 3 เดือน ในหมวดท่องเที่ยวและใช้จ่ายออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
ดอกเบี้ย
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
55 วัน
ยอดชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง หรือไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
ดอกเบี้ยค้างชำระ
18% ต่อปี
ระบบคะแนนสะสม
คะแนนสะสม
ไม่เข้าร่วมโปรแกรมคะแนนสะสม
อายุคะแนนสะสม
ไม่เข้าร่วมโปรแกรมคะแนนสะสม
บริการเบิกเงินฉุกเฉิน
วงเงิน
60% ของวงเงิน
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนต่อครั้ง
3%
อัตราดอกเบี้ย
18%
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
บัตรหลัก
ฟรี
บัตรเสริม
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
บัตรหลัก
2,000 บาท (ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 บาท / ปี)
บัตรหลัก
ฟรี
อื่นๆ
สมัครบัตรเสริมได้
สูงสุด 4 ใบ

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรหลัก)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 60 ปี

 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ต่อเดือน

 • สำหรับพนักงานบริษัท ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร (บัตรเสริม)

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 – 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง/สำเนา หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตรบัตรข้าราช/รัฐวิสหกิจ)

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)