สินเชื่อบุคคลพรอมิส
PROMISE Personal Loan

สมัครทางออนไลน์ได้แล้ว!

สินเชื่อบุคคลพรอมิส
PROMISE Personal Loan

สมัครทางออนไลน์ได้แล้ว!

รายได้ต่อเดือน

8,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

สูงสุดไม่เกิน 25%

ค่าธรรมเนียมรายปี

-

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี
ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ
ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลทั่วไป

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท
อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน* ไม่จำกัดจำนวนการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
300,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
-
ค่าธรรมเนียมรายปี
-
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 9-10% ต่อปี)
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
คำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้
ค่าติดตามทวงถามหนี้
ค้างชำระ ตั้งแต่ 1 วัน จนถึง 30 วัน คิดเป็นจำนวน 50 บาท, ค้างชำระเกิน 30 วัน คิดเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก 100 บาททุกๆ 30 วัน, กรณีที่ค่างวดหรือยอดเรียกชำระในแต่ละเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท จะไม่เกิดค่าติดตามทวงถามหนี้
การผ่อนชำระ
จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด
2 งวด
จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด
66 งวด
หมายเหตุ
จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละงวด, ระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืมและการชำระคืน

โปรโมชั่น

-

เงื่อนไขการสมัคร

  • อายุ 20-64 ปี

  • มีสัญชาติไทย

  • บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

  • อายุการทำงานปัจจุบัน

    • พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
    • พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
  • มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัดภาคใต้ ดังนี้ ปัตตานี,ยะลา และ นราธิวาส

  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้